Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159Sj Berlijn vindt de volgende koersnoteeringen:

te Berlii° te Londen Londen 20,37 per k/z

Amsterdam 167,85 , 2/m 12.1£ per k'z

Parijs «0,80 , 2/m 25,40 , 3/m

Petersburg 214,- , 3/m 25* , 3/m

Welke wissels zijn te Londen duurder, welke goedkooper dan te Berlijn? Disconto: Amsterdam #/0 en Parijs 3 #/0.

1594. Londen heeft een 3/m vordering op Hamburg en kan trekken a 20,60 3/m. Als hij nu Amsterdam last geeft, om voor zijn rekening op Hamburg te trekken in 3/m papier, op voorwaarde, dat h« daarbij niet verliest, tegen welken koers moet Amsterdam deze traite dan kunnen plaatsen, als Londen k/z genoteerd is op 12,06?

1595) Weenen heeft van Hamburg contant te vorderen en kan trekken a 117,50 per k/z. Te Hamburg zijn genoteerd: Londen 3/m 20,29, Parijs 3/m 80,50, Amsterdam 3/m 167,50. Weenen kan deze wissels aan eigen beurs plaatsen tegen de k/Z koersen 241 met 3 °/0 , 95,20 met 3 °/0°en 198,50 met 2£ °/0. Zal Weenen trekken of zich doen remitteeren?

1596) Hamburg remitteert aan Parijs: fr 3650 per 20 November fr 2500 per 14 December en fr 5000 per 2 Januari, met order om deze wissels te verdisconteeren en het netto provenu over te maken in een wisselsoort, die voor Hamburg het voordeeligst uitkomt. Parijs verdisconteert de ontvangen remises op 21 October met 3J »/0 disconto, berekent | % provisie en £ »/o courtage en onderzoekt of hij het netto provenu zal overmaken in 3/m wissels op Hamburg, Amsterdam, Antwerpen of Londen, die hij koopen kan a 124| per k/z met 4£ #/0 disconto, 208| per k/z met 2£ °/0 disconto, 99£ per k/z met 3 °/0 disconto en 25,30 per k/z met 4 °/o disconto, en die te Hamburg geplaatst kunnen worden met 44 °/0 disconto, a 167, 79,80 en 20,275, alles per 3/m Welke wisselsoort zal Parijs remitteeren, hoe groot is deze remise, franco courtage, en wat brengt zij te Hamburg op? J)

1597) Amsterdam heeft te Hamburg een schuld, vervallende over 3 maanden Hij kan direct remitteeren a 58,70 per 3/m. Ook kan hij Parijs, Londen of Antwerpen last geven, om 3/m papier op Hamburg te koopen' a 124 per k,z met 4 «/o disconto, 20,60 per 3,m of 124,20 per k/z met 4f°/o disconto; in dit geval kan hij zijn lasthebber dekken a 47,80, 12,08 ol 47,60 alles per k/z. Hoe zal Amsterdam zijn schuld betalen, als hij voor provisie en courtage in rekening krijgt: te Parijs } o/0, te Londen £ °/0 en 1 °/00, te Antwerpen i#/o?

1598) Londen heeft 3/m wissels op Amsterdam in portefeuille en kan ze

i) Hoewel provisie en courtage in den regel van de contante waarde der wissels genomen worden, berekent Parijs ze hier van de nominale waarde.

Sluiten