Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den koers van 160 °/o- De beurskoers dor oude aandeelen is 185 °/0. A berekent nu de theoretische waarde van een claim en vindt die te zijn / 69,375. Hoeveel ft/o dividend heeft A geacht in den beurskoers van 185 te z\jn begrepen? (De nieuwe aandeelen geven geen recht op dividend over 1905). — Beredeneerd op te lossen. !) Antw. °/0.

§ 443. .Tafels van vermenigvuldigers" of .constanten-

tafels". Naast do percententafels zijn in de laatste jaren tafels ontstaan,

die men wel eens .tafels van vermenigvuldigers" of .constantentafels"

hoort noemen. Als men de formule, die in § 414 onder b) gevonden is. n.1.

Ea W„ .. . 'Wn

rr~ — "p—> schrijft in de gedaante: EA = X E„.

fH IR

en men berekent voor een gegeven fonds de verschillende waarden, die het quotiënt W» : Pn verkrijgt, door voor WD een reeks van gegeven wisselkoersen, voor P„ het bij de fondsenvaluta behoorende wisselpari te substitueeren, dan vormen de zoo gevonden getallen een tafel van .vermenigvuldigers." \ ermenigvuldigt men ED, bjj een gegeven wisselkoers, met den .vermenigvuldiger" uit de tafel, die bij dien wisselkoers behoort, dan verkrijgt men, blijkens de formule, den parikoers EA.

Om bijv. zulk een tafel samen te stellen voor de arbitrage van Amsterdam met een Duitsche beursplaats in 4 °/0 Oostenrijksche goudrente, heeft men (zie § 413.:

E, - v F 60 X D-

Bij de wisselkoersen W„ = 5S,75, 58,80, 58,85 ... vindt men voor het quotiënt W» : 60, m. a. w. voor de „vermenigvuldigers", 0,9792, 0,98, 0,9808 ... Zoo voortgaande verkrijgt men de onderstaande tafel, waarin naast de „vermenigvuldigers" zijn opgenomen de percenten uit de percententafels van g 415.

Tafels voor de arbitrage van Amsterdam met Duitschland in 4 °/n Oostenrjjksche goudrente.

Kort-zicht wisselkoers Tafel van

van Amsterdam op Vermenigvnldigers of Pcrcentcntafel.

Dnitscliland. Constantentafel.

58,75 0,9792 - 2,08 °/ft

80 0.98 - 2,-

85 0,9808 - 1,92 „

90 0.9817 — 1,83 .

95 0,9825 — 1,75 „

59,- 0,9833 — 1,67 „

59,50 0,9917 —0,83 .

1) Acte-examens middelbaar onderwijs

Sluiten