Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

Munten, Maten en Gewichten,

DIE BIJ DE VRAAGSTUKKEN VAN DIENST KUNNEN ZIJN.

ABESSIN1Ë (Ethiopië). Munten: 1 talaro — 5 francs zilver, verdeeld in halven, kwarten, twintigsten enz. Sommigen stellen de waarde van deze munt op fr 5,20; 1 talaro bevat n.1. 23,443 G fijn zilver.

ARGENTIJNSCHE REPUBLIEK. Munten: ten deele het stelsel der Latijnsche unie, § 268. Eenheid is de peso, piaster of dollar (5 francs'. Het voornaamste circulatiemiddel is sterk gedeprecieerd papiergeld. Het goudagio bedroeg in de laatste jaren tot April 1909 ruim 127 °/0 (100 $ goud = 227,27 $ papier of — wat op hetzelfde neerkomt — wettelijk 44 S goud = 100 $ papier.)

Er zijn plannen tot afdoende regeling der valuta op een goudbasis. Tegen 1909 hoopte men den gouden standaard te kunnen invoeren met }, peso of franc als munteenheid. Dit is nog niet gelukt.

BELGIË. Munten: zie § 268. Maten en gewichten: het metrieke stelsel.

BOLIVIA. Munten: ten deele het stelsel der Latijnsche unie, § 268. Eenheid is de boliviano — 5 francs, verdeeld in 100 centavos. Stukken van 50 centavos hebben tegenwoordig een ruilwaarde van ongeveer f 0,50 of per boliviano ƒ1,-. Sedert 1905 is 1 £ sterling wettelijk — 12,50 bolivianos, waaruit door berekening een goudagio gevonden wordt van ongeveer 148 °/0.

BORDEAUX. Zie Frankrijk.

BRAZILIË. Munten: Eenheid is de milreis — 1000 reis Het goudstuk van 20 milreis heeft een gehalte van en weegt 5 oitava's (1 marco — 8 onras a 8 oitava's = 229,5 G); hieruit vindt men voor 1 milreis goud 27 d Engelsch courant of ƒ 1,36 N. C. Het zilverstuk van 2 milreis weegt sedert 1906 20 G en heeft een gehalte van 0,900. De onderdeelen 1 milreis en 500 reis hebben hetzelfde gehalte en evenredig gewicht. Het voornaamste circulatie-middel is sterk gedeprecieerd papiergeld. In October 1906 is besloten, een conversiekas te vormen, waarbij de koers van inwisseling der milreis papier op 15 d is gesteld. In Januari 1909 was de wisselkoers

Sluiten