Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer een Vrouw' in de derde, vierde, of vyfde maand van haar dragt, een Bloed-vloed krijgt, moet sy het bedd' houden, en na genomen advys van Doctoren, twee of driemaal Ader gelaten worden op den arm, dat in deze gelegentheyd seer goed is, en indien nogtans de Bloedvloed aanhoud, en de klonters afschieten, soo mag men wel voorseggen, dat waarschynelijk de vrugt ook sal afgaan.

De Vrugt die op dese tijd afschiet, is niet veel grooter (sonder gelijkenis gesproken) als een eerst geboren Katje.

Indien ter selver tijd de Nageboorte niet volgt, behoeft men zich niet te bekommeren, onaangesien die grooter is als 't Kind: want het gebeurt somwylen, dat de selve de tweede, derde of de vierde dag, ja selver wel laater, nog binnen blijft, en dan volgt sy dikmaals met het setten van een Clysteer.

De reden waarom men zich niet moet ontstellen, wanneer de Nageboorte soo lang' in 't lighaam van de \ rouw' nablijft, is, om dat de selve daar soo ligt niet verderft, als buyten het lighaam; ende ik heb sulken gesien, die tot ses dagen, ende nog wel langer in de Lyfmoeder nagebleven zyn, sonder verrotting', 't welk voornamentlijk gebeurt in welgestelde lighamen, en die sonder Koorts zyn: dog wanneer by dit geval Koorts toeslaat, moet men raad plegen met een ervaren Grenees-meester, of men de Lydster sal Laaten op den arm, of op de voet.

De Vrouw' gevoelt dikmaals pyn in de Borsten, dat veeltyds geschied door de toevloejing' van het sog, ende dat de Kraam ophoud. Om dese sincking' op de Borsten te beletten, moet men Ader-laaten op den arm, als naast aan het deel daar de sincking' op valt, want in gevalle men die opende op de voet, soude men dese sincking'

Sluiten