Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gezwollen hootd. \ oor de vrouw bestaat de moeite in de giootere rekking van alle deelen, welke rekking grooter is dan bij andere verlossingen. In aanmerking 66 stond het hoofd zichtbaar in den uitgang met het voorhoofd naar achteren gekeerd. Alle deelen werden met boter ingesmeerd. Op het inbrengen van de vingers tusschen het hoofd en het perineum volgde een sterke vlaag, die het kind geboren deed worden. Portal voegt er bij, dat hij meer vrouwen met aangezichtsligging verlost heeft met goed succes en vindt het geen ongunstige ligging. In aanmerking '28 wordt versie verricht, omdat de mond voorlag en eene tijdelijke weeënzwakte was opgetreden.

Aanmerking 32 geeft de beschrijving van de verlossing van een anencephalus. Door een strik om den hals te leggen werd de vrucht zoo ver getrokken, dat het werk met de hand voltooid kon worden.

Keeiing werd gedaan in aanmerking 42, waar het voorliggende deel een oor was, waaronder een arm lag. De arm werd eerst wat teruggebracht, opdat deze den doortocht niet zou belemmeren. Hoewel het hoofd dicht bij het ostium lag, gelukte het niet liet hoofd te doen indalen en werd er besloten keering te doen. Portal verhaalt de keering aldus: ik bragt myn hand soo diep binnen de Lyfmoeder, als ik konde, latende de selve tusschen de hnker-zyde der Lyfmoeder, en het Kind, tot aan den bodem glyden.

Ik scheyde de \ liesen van het Kind af, en een syner Billen bereykt hebbende, volgde ik de Dye, en het Been van die zyde, dat op de Buyk gebogen was; ik liet myn vinger glyden langs dit Been tot aan de Voet, welke ik na buyten in de doortogt bragt, waar toe seer weinig

Sluiten