Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een elleboog was ingedaald in aanmerking 56. De hand ingebracht voor de keering kon den voorliggenden schouder niet wegduwen. Keering op één voet werd verricht en het kind geboren.

Portal wil bepaald op den voet keeren en niet op de knie, zelfs niet als een knie gemakkelijk te bereiken is. In aanmerking 68 wilde hij versie doen bij een uitgezakten arm. Aangezien de arm en de schouder niet teruggeduwd konden worden, gleed de hand langs deze deelen. 't Eerste deel dat ik ontmoete was den Hals, vervolgens 't Hoofd, dat ter zvde op den Endeldarm van de Moeder leyde; ik gleed' vorders met myn hand langs het lyf, dat dubbelt gebogen was, de Buyk gekeert na de bodem van de Lyfmoeder opwaarts, de Knien waren gebogen, de Beenen onder het Hoofd, de linker Arm kruyste over de Beenen en indien ik een Knie hadd' willen vatten, soude sy haast gevolgt hebben: maar ik liet hem leggen, om een Been te grypen, dat soo seer niet in de Vliesen van de Nageboorte ingewikkelt was, ik hadd' veel moeite om het los te krijgen, en uyt te halen. Het vast gepakte been ontglipte eenige malen aan de hand van den operateur, maar werd ten slotte geboren. Het kind werd daarna afgehaald en stierf een half uur na de geboorte.

In aanmerking 71 werd keering gedaan, omdat een arm en de navelstreng ter lengte van een voet waren uitgezakt. Bij het inbrengen der hand liet de schouder zich niet wegduwen. Een voet werd afgehaald en te gelijker tijd bracht de vrije hand de uitgezakte arm naar binnen. Portal zegt hier, dat een levend kind uit zich zelf den arm zou terug trekken, maar dat een dood kind zulks niet doet. Het kind werd dood geboren.

Sluiten