Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een strik 0111 den afgehaalden voet en brengt hem terug. Daarna gaat men den anderen voet afhalen, waarna beide voeten te zamen gevoegd worden om de extractie te laten volgen. Ligt een been in eene boven het schaambeen gelegen uitbochting van de baarmoeder, dan zal men trachten voorzichtig het been daar uit te halen. Liggen de handen en voeten tegelijk met den buik voor, dan is deze ligging vooral na het afloopen van het vruchtwater zeer onaangenaam. Zoolang de vliezen nog staan tracht men het gelijktijdig indalen van de handen en voeten te voorkomen. Is het toch geschied, dan wil Peu op de volgende wijze handelen: na het kind gedoopt te hebben legt hij strikken om de voeten, die daarna teruggebracht worden. Vervolgens gaat men de handen naaiden bodem der baarmoeder brengen, terwijl de andere hand aan de strikken trekt om de voeten af te halen. Peu spreekt in het geheel niet over het voorliggen van den buik, terwijl de armen en beenen op den rug van het kind gelegen zijn, hoewel deze ligging anders bij tal van schrijvers vermeld wordt.

Het kind kan ook den rug of een van de zijden al of niet met een arm of een been aanbieden. Omdat de rug meer resistentie heeft dan de buik, wordt deze ligging moeilijker geacht dan een geval, waarbij de buik voorligt.

Men moet beginnen met de handen vrij te maken, die een voor een worden afgehaald en op de borst worden neergelegd. Daarna gaat men de voeten afhalen, waarop de extractie volgt. Peu schijnt nooit een dergelijk geval gezien te hebben.

Bij eene schouderligging gaat men de schouder terugbrengen, opdat het hoofd voor kan komen, zoodat men

9

Sluiten