Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dit licht zal men de wonderen gansch anders bezien dan het Symbolo-Fideïsme doet. Gewis, wanneer men zich onder 't oude juk van zeker supranaturalisme gevangen voelt, dat de wonderen beschouwt als afzonderlijke feiten, verbrekingen van de natuurwetten en wat dies meer zij, — in dat geval zal men er geen raad mede weten. Maar brengt men ze in onmiddellijk verband met het mysterie der persoonlijkheid, dan valt daarover een gansch ander licht.

Wellicht zal langzamerhand de ontzaglijke macht, die de persoonlijkheid in het geheel der dingen, „van binnen naar buiten" heeft, weer beter gewaardeerd worden. Verre van toe te geven, dat de wetenschap de persoonlijkheid in het nauw brengt, vermoeden wij dat de waarachtige persoonlijkheid zekere wetenschappelijke hypothesen eens flink in het nauw zal brengen.

Het is waarlijk geen wonder, dat op den bodem van de ontkenning der persoonlijkheid en der verantwoordelijkheid de paddestoelen van zondeen „zielsziekte" weelderig opwassen.

Maar ter zake. De H. S. is een te ernstig boek, de inhoud bevat te veel de uitingen eener diep-religieuze overtuiging, èn in 't O. T. èn in 't N. T., — dan dat men zich van de wonderen zou kunnen afmaken met de bewering: het wonder is de gebedsverhooring. Hier is weer verwarring van formeel en materieel, van historische feiten en een psychologisch feit. Bestaat namelijk de gebedsverhooring alleen in een gevoelsverandering, dan rijst de vraag: is dat gevoel betrouw-

Sluiten