Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en die elkander onderling stichtten door Schriftonderzoek en gebed. Hiermee niet tevreden, deed Wesley mee aan het onderhonden van allerlei ritualistische voorschriften. ') Voor dit streven moesten o. a., op aanraden van den ritualist Clayton, een lid van de Methodisten-club, de z.g. Constitutiones Apostolicae als orakel dienen. 2) Van zichzelf getuigt Wesley dat hij in zijn repristinatie-zucht, de «Oudheid» niet sub-ordineerde maar co-ordineerde aan de Heilige Schrift. 3)

Het Ascetisme en Mysticisme puurde hij uit drie beroemde werken, nl.: de Imitatio Christi van Thomas a Kempis, ') de Holy Living and Dying van Taylor en de Serious Galt van William Law, die hij consciëntieus las, gelijk ons dit duidelijk wordt uit de bezwaren die hij in de correspondentie met zijne ouders opperde.

De ascese van de Imitatio vond hij «te strikt»; ">) doch zijn vader antwoordde hem dat «mortificatie» nog steeds Christenplicht blijft en Wesley gehoorzaamde. 6) Dit Ascetisme nu werd bij Wesley openbaar in de kruisiging van het vleesch, de mortificatie en, gelijk zoo dikwijls in

1) överton, n. w., p. 30: He (Wesley) refers to the Primitive Church: and it seems to me that it was during these years at Oxford that the idea first gained hold upon his mind which it never lost, of modelling all his doctrines and practice after that pattern. It is a far cry from Ritualism (so-called) to Mcthodism (so-called); but it is not fancy, hut plain historical fact. that Wesley derived his ideas ahout the Mixed Chalice, Prayers for the Faithful Departed, and the observance of the Stations, from precisely the sarne souree from whence he derived his ideas ahout the Class-ineeting, the Love-feast, the Wateh-' niglit and the tiekets of membérship; and thev date from this period.

2) Higg, a. w., p. 23.

3) Whiteiiead, a. w., II, p. 56: Providence brought me to those, zoo selirijlt hij in 1738, wlio sliewed me asure rule of interpreting Scripture; viz. Consensus Veterum: Quod ab omnibus, quod ubique, quod scmpcr creditum... Nor was it long before I bent the bow too far the otlier way: 1. By making Antiquitya co-ordinate, rather than sub-ordinate rule with Scripture, etc.

4) Cf. Dr. (1. Uhliiorn, Vcrmischte Vortragc, p. 5—7.

5) Journal, May 24, 1738.

G) Whitehead, a. w., I, p. 388.

Sluiten