Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit: Heere Jezus, ik ben moede in uw dienst, maar niet van uw dienst. *) Dienzelfden nacht stierf hij, beweend door duizenden uit alle gezindten, herdacht op vele kansels van onderscheidene kerkgenootschappen in Amerika en Engeland.

Prediken, vooral in het veld! 2) ziedaar Whitkfields «catholicon», zijn «panacee» tegen alle kwalen. Hij was het embleem van den apocalyptischen engel, vliegende lusschen hemel en aarde met het Euangelium Aeternum.:i) Voor die levenstaak als geboren en gegroeid, was hij rijzig van gestalte, harmonieus gebouwd, eene vriendelijke verschijning met kleine glinsterende oogen. Begaafd met een stem voor zijn hemelsch klankbord, electriseerde hij gemakkelijk 20 a 30.000 menschen. Voegt hierbij een allesoverklimmende liefde voor den «Immanuel», een leven in veelvuldige extase, 4) een overmeesteren van of liever, een overmeesterd worden door 5) zijn preekstof — en eenigszins zal ons worden verklaard die groote invloed, dien hij uitoefende niet alleen op eenvoudigen en ongeletterden, maar ook op wijsgeeren, staatslieden en machtigen der wereld. °) Ten volle verdiende hij den eeretitel: Prins der Predikers.

Terwijl Whitefield, van de kansels verdreven, voor

1) Tholuck, a. w., p. 167.

2) I always find I have most power wlien I speak in the open air (Abbey and Ovebton, a. w., p. 338).

3) Tyerman, a. w., I, p. 68.— Hoort zijn eigen woord: O that I could fly froin polc to pole. preaching the everlasting Gospel.

4) Works, I. p. 162—3.

5) Sovthey, a. w., p. 361 : It is said that the elfeet of tliis vehemence npon his hodily frame was tremendous; that he iisuallv vomited after he had preached, and discharged, in tliis manner, a considerahle qnantity of blood.

f>) Voorbeelden vindt men in Fbanklin, Menwirs, I. p. 161 1(57 en Sovthey, a. w., p. :W0—363.

Sluiten