Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrucht der wedergeboorte maar der «vorlaufende Gnade».!) Ja, Pope noemt liet een «error» de wedergeboorte voorop te stellen,2) aangezien de bekeerde mensch nog het nieuwe leven niet bezit. 3)

Drieëerlei criterium gold en geldt ook nu nog, zij het ook in mindere mate, bij eene Methodistische bekeering: 1. men moet iets specifieks ondervonden hebben, 2. een moment daarvoor kunnen aanwijzen en 3. een openlijke verklaring kunnen alleggen. De beste illustratie hierbij is het voorbeeld van Wesi.ey: hij beschouwde zich, ondanks zijn vroeger onberispelijk leven, tol op 24 Mei 1738 niet als een Christen,4) voelde dien avond om kwart vóór negen zijn hart wonderlijk verwarmd en betuigde het openlijk aan allen aanwezig. 5) Van belang is het terloops op te merken, dat dit geestelijk empirisme opkwam toen in Engeland de empirische philosophie algemeen in zwang was. G)

BOETE EN GELOOF.

De bekeering houdt in boete en geloof. ") De poenitentia gaat altijd aan het geloof vooraf8) en is absoluut nood-

imdouhtcdly a secrct voice of the Spirit which spcaks inwardly what is outwardly hcard. Both calls, however, may bc resisted.

1) Sulzberger, a. w., p. 549.

2) Pope, a. w., p. 247: Where lias the latter error been. found? In Predestinarianism, froni Aügüstine downward, which lias maintained that regeneration is the first saving aet of the Spirit in the soul of man: an cat sovereign.

3) Sulzberger, a. w., p. 551. Mn «er Abkehr von der Sunde und dem sich Hin/uwenden zu Gotli besitzt der Mensch das neue Lcben noch nicht.

4) Works, V, p. 18. — Higg, a. w., p. 53.

5) Cf. Hoofdst. II, p. 36.

6) Dr. B. Wielinga, liet Methodisnie, p. 9.

7) Sulzberger, a. w., p. 548.

8) Ibid., p. 553: Sie gelit dem scligmachcnden (ilaubcn immer voran.

Sluiten