Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakelijk. *) Wanneer de mensch met behulp van de voorbereidende genade hel stadium der boete bereikt heeft, verkeert hij in een soort van tusschentoestand tusschen natuur en genade. -)

Ook het geloof — een vertrouwen op Christus als den zaligmaker 3) — is eene vrucht der gratia praeveniens. 4) Iedereen bezit daarom de noodige bekwaamheid ten geloove,5) en lieeft daartoe slechts minieme kennis van noode: 11.1. een weten dat Christus de bestelde Middelaar is tusschen God en mensch.6) Het levend geloof') — een ander kent de Methodist niet 8) — wordt niet rechtstreeks door Goddelijk vermogen in het hart gewrocht!') maar door den mensch zeiven, 10) die zijn geloof weer verliest als hij in de zonde valt. n)

1) Pope, a. w., p. 211.

2) Ibid., ]). 214 : Is repentance thcn a midway state, between nature anti grace? In a certain sense il is s<>: there are fruits of a corrupt tree, and tliere are fruits ol' righteousness in (lie nevv nature; hul the fruits of contrition belong, strictly speaking. to neither of these.

3) Ibitl.. p. 215.

4) Ibid., p. 2Hi (zie noot p. 157).

5) Sii.zreugeu. a. w.. p. 567: Ks muss daher för jetlcn Mcnschen cine Fühiykeit vorhanden sein zn glauben.

f>) Pope, a. w., p. 216: Beleif cometh of hearing: it is therefore nol a vague trust in the mere name of .lesus. Hul as the sole eondition of our bcing saved, faith requires 110 more thau a knowledgc of Christ as the appoiuted mediator between God and men.

7) Wesley, Works. V, p. 137: And let liiin also be miudful, that no man buildeth on him bul by a living faith; that no man is a partaker of C.hrist, until he eau clearly testify, «That life whieh I now live, I live by faith in the Son of God : in him who is now revealed in my hvart.

S) Sr.lINECKENBrROER, a. NV., p. 111.

0) Pope. a. w., p. 216: Hul is nol faitli saitl to be of the operation of God? No. faith is said to be in the working ((lol. 2 : 12) and operation of the (iod who raised C.hrist from the dead: it is nowhere deelared t» bt' wrought in us direetly and independently.

10) Krachtens de gratia praeveniens.

11) Weslf.y, Works. V, p. 230: Nature was superior to grace and kindled lust in his (Davii>. zie 2 Sam. 11) soul. The eye of liis mind was now closed

Sluiten