Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Ten onrechte beroepen de Methodisten zich voor hun leer van de « voorbereidende genade» op Joh. 1 :9.

VII.

Het h 'Evan Éfeze 1 : 1 kan in het autographon . niet gestaan hebben.

VIII.

Romeinen 10 is een integreerend deel van Paulus brief aan de gemeente te Rome.

IX.

De bewering, dat het Calvinisme uit Frankrijk in Nederland zou zijn geïmporteerd, is onjuist.

X.

Ten onrechte schrijft Dr. H. G. Kleyn: *) «Hetzelfde zeggen, dat de Kerkeraad heeft over de Gemeente, heeft de Classieale Vergadering over den Kerkeraad.»

XI.

Het «parochiale stelsel» vindt eenigen steun in Hebreen 10 : 23.

1) Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente, p. 22.

Sluiten