Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de kurk vorming aanvangt, bevatten jonge (niet de jongste) kurkcellen alkaloïde.

Jonge vaatbundel-elementen bevatten dikwijls alkaloïde, evenals het cambium.

In secundaire sehorscellen is het, evenals in die van den stam, aanwezig. In het hout treft men het alleen in mergstraal-cellen bij de cambiumlaag aan. Ook de mergstraalcellen in de secundaire schors bevatten het somtijds.

De voortplantings-organen kon ik tot mijn spijt niet onderzoeken, daar mijne planten niet bloeiden.

Wanneer men de resultaten nagaat, verkregen

O Ö

eenerzijds van planten op Java onderzocht, anderzijds van naar Holland geïmporteerde exemplaren, dan ziet men dat geen prineipieele verschillen zich voordoen. Schijnbaar principieel verschillend van Lotsy's bevindingen is wel het feit, dat ik in zeefvaten alkaloïde aantrof, doch in werkelijkheid bedoel ik met deze vondst, alleen in jonge, dus nog niet als eiwitvervoerders functionneerende bastelementen, die later zeefvaten worden, alkaloïde te hebben aangetoond. In een praeparaat van een

Sluiten