Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MYOCARDITIS TUBERCULOSA.

PROEFSCHRIFT

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

pOCTOR IN DE pENEESKUNDE,

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

DR. J. E. VAN ITERSON J.AZ.,

HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE,

VOOR DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN

op VRIJDAG 7 DECEMBER 1900, des namiddags te 4 uur,

DOOR

Karel Theodoor Haverkorn van Rijsewijk,

GEBOREN TE BOTTERDAM.

CmUK>'ÏRId J. Dl JONQ. — ROTTERDAM.

1900.

Sluiten