Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder, van de bereidwilligheid en hartelijkheid waarmede hij gewoon was ieder met raad en daad bij te staan.

Professor Mac-Gillavry was zoo bereidwillig mij zijn hulp bij het voltooien van dit proefschrift te verleenen. Het is mij aangenaam hem op deze plaats hiervoor

mijnen dank te betuigen.

Gaarne zeg ik aan het eind mijner academische studiën gekomen, dank aan U Hoogleeraren der Philosophische en Medische Faculteiten voor het van U genoten onderwijs.

Sluiten