Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zichtbaar in de 4® intercostaalruimte, binnen de maminillaar lijn. De cordofheid reikt naar boven tot in de 3° intercostaalruimte, naar rechts tot linkersternaalgrens, naar links tot den ictus. De linkerlongtop is voor supraclaviculair iets gedempt, zoo ook aan de achterzijde. Beide longen zijn beweeglijk. Links vóór supra- en infraclaviculair wordt verscherpt ademen gehoord. Links achter in den top en aan de onderzijde werden enkele rhonchi waargenomen. Overigens was overal vesiculair ademen. liet abdomen is sterk uitgezet, de umbilicus welft voor. De aanwezigheid van beweeglijk vocht wordt in het abdomen vastgesteld. Halverwege umbilicus en proc. xyphoideus is een harde weerstand te voelen. Hier en daar geeft patiënt bij druk pijn aan. Urine vertoont geen diazo-reactie en geen andere afwijkingen.

Verloop:

Toestand van den patiënt blijft onveranderd. Op 25 Juni wordt eene punctie verricht van de peritoneaalholte en 5 liter vocht afgetapt, ook daarna vindt men geen andere uitkomst van het palpeeren van het abdomen. In het exsudaat worden geen tuberkelbacillen gevonden. Patiënt wordt verder behandeld met tuberculine R., waarop hij

Sluiten