Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Muket— Sandeks heeft without diMinvt'utn of persons <'ii T. B. irrespeetire of persons.

27. Aap. Evenals bij ons wordt ape ook in het Eng. figuurlijk gebruikt naast monkey, dat meer als scheldwoord voorkomt. Dat men in het Engelsch zei to niake any <>ne his ape CSt.) is nu juist, daar deze uitdrukking verouderd is. Vgl. Mi kray i. v. ape 4.

31. Al draagt een aap een gouden ring, liet is en blijft

een leelgk ding. Een dicht bij het Nederduitsch komende parallel is het Eng.:

An A|)«' vvilbe au ape, bv Kinde as thev say.

Though that ve clad liim aii in purpie array,

bij Putten h am, Eng. I'oesie (1589) p. 211. waar deze doubt er vermeld wordt als een common I'rorerbe. < lok Bohn hoett dit gezegde op rijm:

An Ape's an ape: a varlet's a variet;

Though thev be elad in si Ik or searlet.

33. Uit den aard slaan. Het Eng. to groir out of kind is met sicarre out of kind geheel verouderd.

35. In goede aarde vallen. Vgl. liet Eng. thi■ seed feit on (jood ground in de l'unch 1903, p. 2G9«.

38. Iets kennen als het ABC. Vergelijk voor het A B C als „allereerste beginselen eener wetenschap of kunst": It would really seem as if many of our newspapers were written by infants who had not yet learned their political A B C (Ötead, lier. of Her.. Mei 1900). Op deze wijze is het reeds figuurlijk gebruikt in 1590 in Smith SermoM 252: Tliis is the Aha', and Primmer and Grammar. the first lesson and last lesson of a Christian. Men hoeft dit dus niet met T. B. te vertalen als: the elements (rudiment#) of a science. Een tweede plaats vindt men in van Dam en Stoffel's tihakespeare's l'rosody oud Tenet, p. 407. Zie ook Rouet. Thesaurus.

Sluiten