Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

217. In liet land der blinden is éénoog koning, liet

eerst bij ons, volgens Stoett, in de 10(,fi eeuw. In het Eng. ook reeds in het begin van die eeuw < 1522) in John Skei-TON's 11 'h/j ciitui' /je nat to courtef

But liaue ye nat berde tliis,

How an one-eye'd man is Wt'll — svghted when He is tunoiige blvnde men? ')

21*. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Stoett vermeldde de Eng. zegswijze blood is flikker than trater, eii nu ook de oudere en nadere parallel: kind icill creep ichere it nut// not </o uit een tihepherd's l'httj. Vgl. de Heek & .1. lkvln(i, The LU. lteader I. p. 172.

219. Kwaad bloed zetten. Eng. ook t<> stir up (breed) luid 'ill) blond.

220. Bloeden voor iets. Vlg. Eng.: t<> bi eed for, of to hare tn blevd for en tn make a per-ion b/eed for.

221. De bloemetjes buiten zetten. Te vergelijken is to hang out the bemin — het Friesehe „den bezem uithangen" iSt.). De Eng. uitdrukking beteekent: pret maken bij afwezigheid van moeder de vrouw.

225. Zich een bochel lachen. Een mooie parallel voor „zich slap lachen" is te vinden in Kipijnu, Stidk// and Co., p. 03 Tauchn.:

There they began to laugh — laugh as only boys eau ... laug'hed at lengt li, curled over the backs of chairs or elinging to a bookshelf; laiu/hed the uw tres limp.

227. Boe noch ba. Hierbij hoort het verouderde Eng.: tn sa// neither bnff nor Imff = het dial. Duitsche bnff noch baff. Mukhay citeert uit Caxton H481 j: "He wyste not what to saye bnff ne baff'. Mede verouderd is to sa// neither ba nor bum.

') Skeat, tijtecimens 1394—1579, p. 145.

Sluiten