Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hnreitjn Prorerbs (1710; vindt men een opstel over: -A Mouse that lias hut One Hole is soon Catch'd", naar wat Hitlme beschrijft in Proverb Lore, p. (30. Vgl. ook it is a />oor moutte that lias hut one hole to creep out at, in het Sehotseh: it is a mean moutte that lias hut one hole (Bonts, ltandb. of J'ror.).

49li. Iemand liet gat van de deur wijzen. Het Eng. is blijven staan bij to show one the door.

498. Een gat stoppen. Ook in liet Eng. is to stop a tjap = -eine Schuld (mit erborgtem Gelde) bezahlen"

FiaUjeli. Verder heeft men in dezen zin to tinker a fence = to stop a gap here and there 'Farmer & Henley).

499. Gat. Eng. hole = anus. Vgl. met -gatlikker" liet Eng. bumsueker.

505. Onder «Ie geboden staan. In het Eng. to be under

the bamis.

•>00. De tien geboden. Dit komt overeen met the ten coiumaiidments, zooals dat ook voorkomt in Shakespeare. II Henrtj I 1, I •>: 1 could set my ten commandements in 'jour face. De uitdrukking is echter literair aan te wijzen vóór Shakespeare, daar Udall ze gebruikt in zijn vertaling van de Apophthegms of Erasmus (1542). Op p. 27 wordt daarin Socrates de raad gegeven uto use his tenue commaundementes in a brawl" (Kington Oliphant).

•>07. Geboren en getogen. Voor deze alliteratie heeft liet Eng.: bom and bred.

,)09. Te geef. In het Ags. to gife = als gift, om niet. 'Vgl. St.;. Het door St. vermelde at a gift komt voor in de uitdrukking: I would not have it at a gift = at the price of nothing; even as a gift (M.).

510. De geest is gewillig maar het vleesch is zwak.

In het Eng. the spirit is icilling but the /lesh is iceak.

512. Hoe grooter geest, hoe grooter beest. Dezelfde

Sluiten