Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

master likt' man is reeds zeer vroeg (1 <540) in het Eng. min te wijzen in dezen vorm to zuiche Ihorde za'wh ma'me d 't. KlNGTON' OlipHANT I. p. '2b).

744. Nieuwe heeren, nieuwe wetten. Eng.: AV/r lords, ni'u■ laicn Rayj, liet Fransche nouveau roi, nouvelle loi. Onder many 2c vindt men bij Mukkay dit citiuit uit 16:51: But we see many men many minds. and stil 1 neir h>rds. neir laices.

745. Strenge heeren regeeren niet lang. Is in het Eng. despots se!dom ruls lom/ een staande uitdrukking t

740. Niemand kan twee heeren dienen. In het Eng. no man can serre two masters.

749. Heet op iets zijn. Het Eng. kent mede to be hot iipon a tlihiff (F.).

750. Heet van de naald. Bohn's Handb. of J'ror. geeft to work (put somethhaj tor/ether) irith o hot needie and humt threud.

752. Heg noch steg weten. Bij mnl. over stock ende over steens, zooals dat o.a. in de St. Brandaen-legende voorkomt ut. 25(> en *.)80 ed. Bonehakkeh) is vermeld over stock and stone (Rington Oui'HANT I p. 488). Men zegt echter ook: "to have no more gallantry than a stock or a stone' .

752/a Men moet geen hei roepen voor men over de brug

is. In het Eng. is te vergelijken to holloa hefore one i* out of the irood, niet to ichistle zooals ST. heeft.

753. Aan de heidenen overgeleverd. Eng.: to be in huckster's hands, 4vat echter veel minder gebruikelijk is dan onze uitdrukking. T. B. geeft niets.

757. Het hek sluiten. Voor heksluiter geeft T. B. lastcomer. hindmost. Idiomatisch echter lijkt mij closer. In Dickens Xich. Nickl. vindt men 'Cli. XLVIII) de volgende bewijsplaats: -I thought such a child as the Phenomenon must

Sluiten