Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I

1001. lil de klem. Vgl. in a fi.r ot' in a cleft stick. < tok to hi' in a tight place, in <t straight, in a squeeze.

1002. Kleur bekennen. In eig. zin to follotc snit, dat in tig. zin beteekent: doen wat een ander eerst doet. maar niet: zijn nieening te kennen geven.

1001). Aanhangen als een klis. In liet Eng. to -stick like a hur. Ray heeft to hang together lïke hars en in I'eele s (>ld II'ife's 'Vale vindt men: "Slio it is that attliets me with her eontinual elamours, and hangx on me like a hur.

1012. Dat gaat er in als klokspijs. Engit goex dotctt like chopped hay 1 Ray. ). T. 15. geeft t/ott xeetti to like the food!

1019. Daar zit 'm de kneep. In het Eng. het uit Sn AKEsi'EAWE welbekende the re is the ruit. < tok thafx ichere the drag lies. Ten onrechte geeft Stoett hier fluit's juxt the kink of it. Dit hoort onder kneep = kunstgreep, enz., zooals Ml'UiiAY kink omschrijft = an odd hut clever metliod of doing something; a dodge, a wrinkle. Vgl. ook 102;).

1020. Den knoop doorhakken. Eng.: to ent the Ulordiam knot i'St.j en het zninw. knotcutter.

1024. In zijn knollentuin zijn. Vgl. ook to lie as happy as a puj in a tiirnip field.

1031. De koe bij de horens grijpen. Eng.: to take the huil by the liorns ' St.)

10:52. .Hen kan niet weten hoe een koe een haas vangt.

Vgl. het Eng. bij Ray voorkomende a cotc ntay catch a hare (p. 284,) en set a cotc to catch a hare (p. ITT). Een zinspeling hierop hebben we ook nog in Tli. 15hiix;es geparodieerde Homerusvertaling I, p. •>":

I'll catch harets sooner with u cotc Tlian tind such clever t'ellows uow

en bij Sl'l'KfiEON in zijn 1'loughnutti's Talk:.... so that lie is 110 more use at work tliau « <d catching hares.

L

Sluiten