Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128;!. Veel in zijn inars hebben. Vgl. het Eng. to hace som ft hint/ in one'x wallet. In tic 1'ttnch van 16 Oct. 1001 vindt men: Mr. Tom Gallon hax in hix wallet a bonndless store of clevic.cs, expedients and surprises.

1284. Martha. Vgl. a buxy Martini en Martha-like occupationx.

12S.">. Het masker afwerpen. Te vermelden in T. B. fa throir off the ma-ik, in het Eng. zeer gewoon naast minui xk.

12%. Ken melkkoetje. Soms wordt tig. gebruikt inilkcoir of milch-cow = one who is easily tricked out of his property, a term used by gaolers, for prisoners who have monev and blecnl frcely > <« k< >sh, < 'lassir. Dict. of the 1 nlg. Tonguei. l'it liet moderne Engelsch: .Milord nsed to call himself the milch cow (G. Mooke, Drama in Mnxlin, p. 1;>7).

12!)7. Menistenbruiloft. Zeer eigenaardig is. naast de afdoende verklaring van bruiloft in dezen zin. het gebruik van wedding in het Eng. = "emptying a necessary house in and about Lontion" (Gkosei. Vgl. ook Irixh wedding = the emptying of a cess-pool (Fakmek & Hexley .

13U1. Door merg en been. Vgl. het Eng. fa the marrow of one'x honen = door en door.

1Het mes op de keel zetten. Eng. to put the knife to a )>erxon's throat (St. ), naast elap enz.

1306. Zijn nies snijdt aan twee kanten. Ook het Eng. kent: a knife. that cutx both wayx. Vgl. verder a doubleedged xword. T. B. maakt er van to pro/it both way*.

1308. Zoo oud als Methusalein. In liet Eng. a* old ax Methuxcdah.

1316. I)e moed zinkt hem iu de schoenen. Te vergelijken is: with uiy heart xomewhere down in nu/ xhoex (Tauehn. ed., Elizabeth and her (ierm. Harden]). 17 . Vgl. n°. 724.

Sluiten