Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1363. Mozes en de profeten hebben. Als voorbeeld van metonymy geeft Bain in zijn Hhetoric I, p. 190: They hare Motte* and the prophet*. Hierbij kan vermeld worden, dat dit ook in Hg. zin gebruikt wordt en wel geheel afwijkend van het Nederlandsch. They hare Mo* en and the prophet* wordt in het dagelijksch leven gebruikt voor: ze hebben mijn \ermaning niet van noode; ze zijn genoeg op de dwalingen lnins wegs gewezen: wat zou het helpen, of ik hen nog eens waarschuwde.

130f>. Van een mug een olifant maken. Het Eng. heeft to wake a niountain of a molehill of mountain* of nio/ehiH*.

1300. Een muggezifter. Te vermelden was het Eng. ynat-xtrainer (fig.). Vgl. Dickexs, Letters II, p. 82: Where ot comes all marnier of caniel-swallowing and of gnatxtraininrj.

1307. Muilpeer. Voor de i. v. dit woord gegeven varianten zijn te vergelijken: rotting-olie = strap-oif, oil of bazel (M.); ongesouten ael = «alt eel, bijv. to hare m/t-eel for * upper = to be thrashed; lange haver = lony-oat*. d. w. z. a broom or fork-handle to belabour a horse (Fakmek & Hknlf.V), waarmee verder te vergelijken is a feed of oats = 1. a wliip. '2. a beating; een botering = a Hckintj.

1308. Zoo stil als een muis. Nader dan as mum as

mice l St. i is as quiet as a monxe bij Thackehay en as si/ent as a moHse iStevexson, Treasure Jsland, p. 14). Ook vindt men as stil/ as a mouse volgens St.

1371. Muizenesten (muizenissen). Behalve inayyot*, cobtceb* (in ones brain) door Stoett vernield, ook nog hees in ones head in het vroegere Engelscli; bijv. in /.!oy*ter Doyster ip. 29 Akker). T. B. geeft niets figuurlijks.

1373. Munt uit iets slaan. Vgl. het Eng. to mak,' capita! out of a thiny.

Sluiten