Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1-4-10. Den neus optrekken voor. Ook liet Eng. hooft to turn uj> the ionen/ uose at.

1412. Zijn neus overal insteken. Vgl. in hot Eng.: t<> poke > thritst) one'x noxe info eceri/thiiu/ 'other people'x a/fairs .

1414. Een wassen neus. Eigenaardig is hot Eng. a noxe of a-(u\ van personen gezegd, dio nion draait als inon wil. Vgl. : . . . as tho Judgo is niado by frionds. bribed, or otherwiso affooted as a uose of icn.r 1 Bi:kton. Au. of Mei., p. ;52). Prooios zoo vindt nion hot ook bij Scott, (Inij Mannerimj. ('li. v.

141"). Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.

To volgelijken is de Eng. uitdrukking to ent off one'x uose to re.v < spi te > ones face, tot in hot Maioiseh toe terug te vindon als: potoixj hidoemj. roesak moeka < < '• i:\si nis. Leercursus. ]). 271.

1417. Niets nieuws onder de zon. <>ok in hot Eng. notliiiif/ uetc muf er the suu.

141H((. Nimrod. < >ok in het Eng. is Ximrod = any groat hunter.

1411). Op het nippertje. Vgl. mot do betookonisvertalingou in T. B.. het Eng. at the ren/ uick of in the ren/ nick of time.

1421. Nood breekt wet. Eng. necessiti/ luis no laic S-r. .

142."). Als de nood het hoogst is. is de hulp nabij.

Behalve irheu bale is he.vt, hout is ue.rt 1 S'i'. i, hooft men do gedachte ook in dozen vorm: irheu thiiu/s are at the worst, thefj must mend (RlCHAHDsoX, ('larisse llarloirei. Ygl. ook den bitteren noodkreet in /.ore is enoiujh van \Y. Moiiiiis:

Art tliou (ïod. tlien, tliat lielp.s not initil the lust sciison V

Vertier valt to vermelden, dat Mirkay hot üslandsche thegar h<>l er ha est er luit miest vertaalt door ic/ieu luile is

Sluiten