Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zegt Ray, "tliis is a French proverb." De fantastische John Bellenden Kek echter verklaart in zijn Archaeology of' our pop. phrases I. p. 2: "Construed in any way, a purely absurd text. a senseless, but generally knoicn dictum ... I take it to be the re-echo of the Dutcli or Saxon words: die nie hye, ry'er, dit' shie heerfiche de roer neer roor om gebod''!

15Ü8. Wie met pek omgaat, wordt er mee besmet.

Eng. they that touch pitch wil/ be defiJed. Het is dus niet noodig met T. B. hiervoor te nemen: he that handles thoms shall prick his fingers. zooals men dat vindt in voce pek. Onder pik geeft hij zelf: a-hoer er touches pitch shall he defiled.

lf)41. Een welversneden pen. Het Eng. heeft hier to carry a good quill.

XXVIII. De pen is machtiger dan het zwaard. In bet

Eng. The pen is mightier than the stcord i Lytton. Ilichelieu II. p. :K)8i.

XXIX. Het penningske der weduwe. In 't Eng. is the icidoic's mite zeer bekend.

1544. Peperduur. Wat gepeperd is noemen de Eng. xalt = het Zuid-Nederlandsche zout d. i. duur.

1546. In petto. Vgl. het Eng. in petto iSt. i, maar dit wordt in het Engelsch in veel ruimeren zin, meer in overeenstemming met de oorspronkelijke beteekenis, genomen dan onze uitdrukking, daar het ook beteekent: (in het) geheim. annandale bijv. omschrijft het: in secrecy; in reserre. Bovendien wordt to hare (keep) in petto maar hoogst zelden meer gebruikt.

1559. Een leelijke pijp ronken. Vgl. het Eng. put that in your pipe and smoke it (St.).

15t>0. Naar iemands pjjpen dansen. Vgl. ook liet Eng. to dance to erery man's pipe (ichistle).

Sluiten