Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HC1; de oplossing wordt gedialyseerd, tot de reactie neutraal is geworden. (Om zeker te zijn, dat de reactie neutraal was, heb ik de histonoplossing nog Jr 18 uren gedialyseerd, nadat met lakmoespapier geene zure reactie meer was aan te toonen). Het histon blijft bij de dialyse opgelost. Wordt een weinig van deze oplossing aan het thymusextract toegevoegd, dan ontstaat er dadelijk een neerslag. Uit welke eiwitstoffen dit neerslag bestaat, heb ik niet nader onderzocht; wel heb ik gevonden, dat eene neutrale oplossing van HCl-histon in staat is in eene oplossing van natriumnucleohiston en ook in die van het nucleoproteide uit het thymusextract een neerslag te veroorzaken.

Sluiten