Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. Jyatrium-nucleohiston.

0.3744 gr. droge stof leverde:

\ 0.6099 gr. C02 = 44.418 °/0 C ( 0.2180 gr. H20 = 6.464 °/0 H

0.4015 gr. droge stof leverde 0.0369 gr. asch ; het aschgehalte van dit praeparaat bedroeg dus 9.191 °/n.

Berekent men het koolstof- en waterstofgehalte op de aschvrije stof, dan vindt men:

48.922 °/0 C en 7.124 °/0 H.

Het vrij hooge aschgehalte van het calcium-nucleohiston moet daaruit verklaard worden, dat het calcium in de asch als calciumsulfaat, calciumphosphaat en voor een deel misschien ook als calciumcarbonaat aanwezig is; bovendien bedroeg het aschgehalte van het door extractie met azijnzuur van calcium bevrijde nucleohiston nog 1.719 °/0.

Het was van belang te weten, of het G'a-Nucleohiston, waarvan de bovenstaande analyses waren gedaan, ook vrije aschbestanddeelen bv. CaCl2, NaCl of tricalciumphosphaat bevatte. Verontreiniging met NaCl ofCaCl2 kon wegens de bereidingsmethode en het uitwasschen met alcohol buitengesloten worden. Werd het praeparaat met alcohol geextraheerd, de alcohol afgefiltreerd en tot droog toe uitgedampt, dan kon, na uitspoelen van het uitdampschaaltje met water, in dit water met kaliumoxalaat, ook na 24 uren, geen calcium worden aangetoond. Het thymusextract bevat volgens Lilienfeld zure phosphaten; men mag aannemen, dat er ook neutrale phosphaten in voorkomen; bij de eerste praecipitatie met Ca012 worden deze laatsten neergeslagen;

Sluiten