Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pagina) van hot jaar 1600 vind ik er voor 't eerst weer over gesproken:

„Anno 1600 den 10 May wesende pinxteravent sijnnen navolgende beesten in de gasthuisen und Cloistern upgebrandt:

Die VoerstJ) 12 k. 4 bullen 6 pd.

Dat hillige Geist 2:5 k. 2 bullen 6 pd.

Boiskens Cloister 2) 7 k. eyn sterckes k.

Sanct Jorriens gasthuis 12 k. 1 bulle und op grati 2 stereken 4 peerden.

Sanct Elisabeth gasthuis 12 k. 1 bulle 5guste beestjes 5pd.

Mr. Grades Cloister3) 10 k. 2 gratis.

Diepenveener Cloister4) 6 k.

Brandts Cloister 6 k. 2 stereke'.

In een resolutie van het jaar 16015) is ook nog een en ander over de gestichten te vinden: „oick sall het getall der selve gasthuisen pd. na gelegentheit moege gekortet oder vermindert worden, vermidts die gasthuisen eirmails

1) Hiermede wordt bedoeld het Voorster Gasthuis; het smolt later niet het Groote of Heilige Geesten Gasthuis onder den naam van Groote- en Voorstergasthuis samen.

2) Dit klooster verdween in 1638. Zie Houck, gids voor Deventer pag. 49.

S) Zie over dit klooster Houck, gids voor Deventer, pag. 260.

*) De Diepenveensche nonnen betrokken in 1579 het zoo juist genoemde „Mr. Grades Cloister". Daar bleven zij tot 1604, toen zij het Brandts klooster, waarvan de nonnen vrij wel uitgestorven waren, betrokken. In het stuk, dat de voorwaarden van deze vestiging inhoudt lees ik: „oick haer convent die vrijheit van onser Stadts weyde und andersz. genieten laten in aller gestalt die genieine Burgeren und andere Cloisteren genieten. Zie Dumbar K. en W. Deventer II 7.

5) Deze resolutie is in de resolutieboeken niet te vinden. Zij is opgeteekend voor in het register en aanteekeningen der weidegreven betreffende het jaar 1601.

Sluiten