Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Het Deventer weiderecht is van publiekrechtelijken aard.

II.

Bij verkoop van de buiten toestemming van den verhuurder vervoerde roerende goederen, verliest deze zijn privilegie.

III.

Een voogd, na zijn (>oste jaar de voogdij aangenomen hebbende, kan zich daarvan op zijn 65ste jaar niet doen ontslaan.

IV.

Hoewel het te betreuren is, dat in art. 1717 B. NV. niet dezelfde woordenkeus is gedaan, als in art. 947 B. W., zoo hebben wij toch geen recht de beide artikelen te vereenzelvigen en mitsdien het eene door het andere aan te vullen.

V.

Het B. \Y. behoort niet langer de rechtsvordering te onthouden aan schulden uit spel of weddingschap ontstaan.

Sluiten