Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld geheeten, doch Joachim met een minzamen groet vereerd had, antwoordde de Thou hem den i Sdcn September: „Pour le Sieur de Vicfort, Resident d'Hesse, je luy ay fait le compliment que V. E. m'a ordonné, qu'il a receu avec des larmes et certainement il est a plaindre, ce Frere luy venant a tomber sur les bras, avec toute sa familie qu'il sera obligé de nourrir, quoique tout seul, il aye asséz de peine a subsister".

Voor den nood van den goeden Joachim, die luidens zijn verzoekschrift van 2 September 1659 M zich door zijn hulpvaardigheid jegens Frankrijk verarmd had, mocht Mazarin niet ongevoelig blijven. Daarbij zal de Kardinaal uit eigen ondervinding wel overwogen hebben, dat de slechte Abraham nog tot iets deugen kon. Zijn wrok tegen hem bedaarde. Dit toont een zinsnede uit de Thou's depêche van 9 October luidende: „Monsieur de Vicfort, Resident de Hesse, m'a communiqué la lettre de V.E. ... et pretend que sur sa caution et sa parolle, V.E. peut prenclrc enticre assurance en son r rere et se servir de son ministere dans le petit negoge qu'il fait 2). C'est a V.E. a en juger, et a inoy d'attendre a executer ses ordres." Waarschijnlijk ontving de gezant daarop een aanwijzing in een voor Wicquefort niet ongunstigen zin.

Intusschen ontdekte ik niet vóór het midden van het volgend jaar 1660 een duidelijk spoor van herleving der betrekkingen tusschen hem en de Fransche regeering. Den 2osten Juni 1660 ontving hij een brief van Mazarin, of juister gezegd van Hugues de Lionne, die voortaan de briefwisseling met hem voert, al staat zij ook tot het einde des jaars op den naam van Mazarin. In dezen brief3) moet

!) Opgenomen in Bijl. R.

2) W 'at er niet dien rpetit negoge" bedoeld wordt durf ik niet bepaald zeggen. Misschien was hij het voorspel van de onderhandelingen, die Wicquefort in 1661 met Brandenburg voerde. Zie bl. 10.

3) Ik mocht er de minuut niet van ontmoeten, doch Wicquefort vermeldt hem in de N. van 23 Sept: „la lettre qu'Elle (V. E.) m'a fait la grace de m'escrire le 20 juin".

Sluiten