Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moge nog het volgende dienen, dat uit de „Correspondance geput is. Aangaande den aard van zijne bezigheden vernemen wij uit de depêches van d'Estrades, dat hij de eenige was, die onder de Witt aan de afdeeling buitenlandsche zaken werkzaam was. Hij vertaalde de genomen Resolutiën x) uit het Hollandsch in het Fransch, was belast ze d'Estrades ter hand te stellen en vergezelde de gedeputeerden van de Staten, wanneer dezen bij den gezant kwamen, als tolk. Om die redenen, zegt d'Estrades 2), wekten zijne talrijke bezoeken bij hem niet den geringsten argwaan op. „Et ceux qui sont nomméz dans le memoire 1'advertissent de tout ce qui se passé pour m'en donner advis." Niets kon er gedaan worden door den gezant van Spanje of hij was er dadelijk achter. Kortom, hij deed wat de griffier Musch in de dagen van Mazarin gedaan had. Moeielijk zou d'Estrades dan ook iemand kunnen vinden, die in zijn plaats kon treden. Over Wicqueforts betrouwbaarheid is d'Estrades minder goed te spreken dan over zijn behendigheid. „Goede eigenschappen bezit hij, maar van hetgeen hij u schrijft en mij vertelt moeten wij behouden wat ons nuttig is en het overige ter zijde schuiven" 3). Eens was Wicquefort zoo waar op het punt ten opzichte van zijn gehechtheid aan Frankrijk den scherpzienden staatsman beet te nemen. De Witt had d'Estrades gezegd 4), dat hij zijn ambtenaar de halve betrekking van griffier der Staten op een wedde van 6000 livres had aangeboden. „Maar", zoo trachtte Wicquefort

') Hij stileerde trouwens de meeste, zoo niet alle, voor Frankrijk bestemde officieele stukken. Een niet onaardige bewijsplaats levert nog de .V. van 16 Aug. 1668. Lodewijk is een kleinzoon geboren, de Hertog van Anjou. Hij heeft den Staten geen geboorteaankondiging waardig gekeurd, en Wicquefort schrijft: „Je n'oserais tesmoigner mes sentiments particuliere a 1'occasion de la naissance de Monsieur le Duc d'Anjou, par ce que je ne veux pas manquer au respect; mais vous les trouuerez exprimés en la response que 1'Estat fera si le Roy leur cscrit."

a) Est. 31 Mei 1663. (IIoll. n°. 69) a) Est. 8 Maart 1663. (Holl. n°. 68)

4) Est. 26 Juli 1663. (Holl. n°. 69)

Sluiten