Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(§ 5) Lid kunnen worden mannelijke arbeiders, die minstens 18 jaar oud zijn, één jaar in Keulen hebben gewoond en niet voortdurend tot werken onbekwaam zijn. Men moet voorts regelmatig als arbeider werkzaam zijn. Klke verzekerde moet per jaar 34 weken bijdragen, waarvan 2 weken bij het begin van het verzekeringsjaar moeten worden betaald. Met 1 April begint 't verzekeringsjaar; van den derden Maandag in die maand moet achtereeiwolgens 32 weken worden betaald. De vakarbeiders betalen 40 Pfg.; zij die geen vak kennen 30 Pfg. per week. De verzekerde mag niet langer dan 4 weken met betaling zijner bijdragen ten achter zijn. Als de verzekerde zijn verplichtingen nakomt, kan hij op den derden dag, nadat de werkloosheid is begonnen, uitkeering krijgen gedurende hoogstens 8 weken. De uitkeering bedraagt voor de eerste 20 dagen 2 Mk. per dag, voor den overigen tijd 1 Mk. per dag. Wanneer gedurende den tijd van 1 December tot 1 Maart de werkloosheid meer dan eens optreedt, wordt die volgende werkeloosheid beschouwd als voortgezette werkeloosheid van de eerste. De werklooze is verplicht toegewezen arbeid aan te nemen, mits deze overeenkomt met zijn beroep en zijn tot hiertoe verdiend loon. Hij is niet verplicht een plaats aan te nemen, die vacant is geworden door werkstaking of uitsluiting. Ongetrouwde arbeiders, die voor niemand hebben te zorgen, moeten desnoods ook toegewezen arbeid buiten Keulen aannemen. De verzekerde krijgt geen bijdragen in de volgende gevallen:

a. als hij zijn premie niet regelmatig betaald heeft;

b. als hij reeds bij het afsluiten der verzekering voortdurend tot werken onbekwaam was;

c. als hij door ziekte of onbekwaamheid tot werken werkloos is;

Sluiten