Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen, maar 't gelieele ontwerp nog eens had doorwerkt. De wet werd aangenomen met 46—12 stemmen. Het facultatieve referendum werd evenwel tegen de wet in beweging gezet. De duizend handteekeningen vereischt voor 't referendum werden binnen den bepaalden tijd van zes weken bijeengebracht. Het resultaat van veel arbeid was, zooals dit in Zwitserland dikwijls gebeurt, dat 't volk met groote meerderheid de wet verwierp. Van de 16098 stemgerechtigden kwamen er op 17—18 Februari 1900 6577 op, waarvan 1119 zich vóór en 5458 zich tegen de wet verklaarden. Het is ons doel niet de wijzigingen te onderzoeken, die in de verschillende ontwerpen zijn aangebrachtx), vooral ook, omdat deze dikwijls verband houden met de plaatselijke toestanden en daarom voor ons geen belang hebben, doch we willen de voornaamste artikelen der wet nagaan, zooals zij is aangenomen op 23 November 1899 door den Groszrath:

Aan de verplichte verzekering zijn onderworpen alle loontrekkers na voleinding van hun veertiende jaar, wonende in het Kanton Basel-Stadt, zoo zij vallen onder de Fabriekswet van 't Eedgenootschap van 23 Maart 1897 en bovendien de grond- en bouwarbeiders.

Niet verzekeringsplichtig zijn a. bovengenoemde loontrekkers, die meer dan 1800 frs. verdienen; b. bovengenoemde loontrekkers onder de 18 jaar, die minder dan 300 frs. verdienen ; c. diegene, welke voor minder dan twee weken aangesteld zijn.

Zij, die tot een uitkeeringskas behooren, die voldoende uitkeeringen doet, kunnen vrijgesteld worden.

Uitkeering wordt gegeven na één jaar lidmaatschap;

1) Zie hiervoor Schanz.

Sluiten