Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. de Bosch Keraper is van meeniug, dat verzekering tegen werkloosheid onderstand is. x)

Het is waar, de verzekering tegen de werkloosheid zal niet licht op privaatrechtelijken grondslag tot stand komen, omdat ze voor een deel over zeer slechte risico's loopt. Privaatrechtelijke verzekeringen zijn in staat liooge premies te heffen, en de slechte risico's buiten te sluiten. Hoe streng is 't medisch onderzoek niet bij de levensverzekeringen, waaraan men moet voldoen eer men opgenomen wordt! Bij de binnenscheepvaart en bij de zeeverzekering is het bijna niet meer mogelijk houten schepen te verzekeren. Bij een sociale verzekering mag men de slechte risico's niet buitensluiten, de Verzekering wordt in 't leven geroepen om alle risico's te dekken. En omdat de loonen laag zijn, kunnen de premies nooit hoog zijn, wat steun noodig maken kan, al staat hier tegenover, dat elk risico op zichzelf bij de verzekering tegen de werkloosheid nimmer het slagen van de verzekering op het spel kan zetten. Maar alle sociale verzekeringen zijn juist ingevoerd, omdat de werkman hier zichzelf niet helpen kun; omdat deze verzekeringen nooit algemeen zouden worden, wanneer niet dringend werd ingegrepen, en wanneer men den werkman in de kosten van de verzekering niet tegemoet kwam. Dit is echter geen reden, waarom men hier niet meer van verzekering zou kunnen spreken. Het economisch doel van verzekering, is, een te lijden verlies van te voren uit het maatschappelijk inkomen gedekt te weten, onafhankelijk van de vraag, wie die middelen opbrengt.

Wil de verzekering tegen de werkloosheid slagen, dan

1) Praeadviezen t. a. p.

Sluiten