Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is onmogelijk, maar zeer zeker moet alles aangewend worden um aan dit ideaal zoo nabij mogelijk te komen.

Uitkeering en plaatsing.

Aan elke instelling voor verzekering tegen de werkloosheid, moet onafscheidelijk een arbeidsbeurs verbonden zijn. Want allereerst wil den arbeider werk krijgen, in de tweede plaats pas uitkeering. De verzekeringskas heeft groot belang bij een arbeidsbeurs, omdat ze, door den werklooze zoo mogelijk te plaatsen, zeer verlicht wordt. Zoo vullen plaatsing en uitkeering elkaar aan.

In het eerste hoofdstuk bespraken wij de werking van de arbeidsbeurs, en wezen wij er op hoe afhankelijk de arbeider en werkgever van private arbeidsbeurzen zijn, en hoe, ter bestrijding daarvan onpartijdige arbeidsbeurzen zijn opgericht.

In Zwitserland zijn de eerste beurzen opgericht door onpartijdigen, n.1. te St. Gallen in 1887, en te Bern en Bazel in 1889. Vandaar zijn ze in Duitschland doorgedrongen , eerst in 't Zuiden, vervolgens in geheel Duitschland; en ook in Oostenrijk, Frankrijk en Australië zijn ze gekomen.

De regeeringen der verschillende Staten hebben in Duitschland het tot stand komen van beurzen van gemeentewege zeer bevorderd. Zoowel Pruisen, Wurtemberg en Beieren, als de andere Staten hebben bevelen uitgevaardigd om tot de oprichting te geraken van beurzen in de steden (1894).

De beurzen der vakvereenigingen hebben hun bepaalde, zeer omvangrijke werkkring; terwijl in sommige vakken de beurzen der ondernemers het heft in handen hebben. De onpartijdige beurzen zijn samengesteld öf van gemeentewege, öt door vereenigingen. Hierin zitten zoowel arbeiders als ondernemers. Het bestuur wordt meestal gevormd uit

Sluiten