Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERSLAG Dl VERLOSKUNDIGE ËIIK EI POLIKLINIEK

van het

Academisch Ziekenhuis te Leiden,

gedurende den Cursus 1897—'98 en 1898 -'99.

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van den graad van

Doctor in de Geneeskunde

AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE LEIDEN, oi' gezag van den rector-magnificus

Dr. J. VAN LEEUWEN Jr.

hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte,

VOOR DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE TE VERDEDIGEN

op Woensdag 22 Maart 1905, des namiddags te 4 ure

door

JOHANNES MENSEN,

Arts te Tilburg, geboren te Rotterdam.

TILBURG Firma ANTOINE ARTS. 1905.

Sluiten