Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In deze jaren zijn dus op 18528 verlossingen 1246 forcipale extracties verricht d. i. in 6.72 pCt. der gevallen, versie en extractie 486 maal d. i. in 2.62 pCt., extractie 458 maal d. i. in 2 46 pCt., perforatie 61 maal d. i. in 0.32 pCt. en Sectio Caesarea 17 maal d. i. in 0.09 pCt. van alle verlossingen.

In den cursus 58/59 wordt de groote toename van kunstbewerkingen hierdoor verklaard, dat toen een begin werd gemaakt met hulp te verleenen aan vroedvrouwen, die bijstand verzochten.

Men had in den loop der beschreven jaren de volgende sterfgevallen der moeders te betreuren:

In het jaar 48 49 2. In het jaar 78 79 3.

i) }j ii 49/50 7. „ ,, ,, 79/80 8.

„ „ „ 50/51 2. „ „ „ 80/81 5.

ii ii ii 51/52 4. ,, ,, ,, 81/82 5.

n ii ii 52 53 1. „ „ „ 82 83 4.

ii n n 53/54 5. ,, ,, ,, 83 84 0.

ii ii ii 54/55 3. ,, ,, 84'85 3.

„ „ „ 58/59 4. „ „ „ 85 86 10.

ii ii ii 59/60 8. ,, ,, ,, 87,88 2.

ii „ „ 60/61 6. „ „ „ 89/90 2.

ii ii n 65 2. ,, ,, ,, 90 91 1.

ii ii n 65,66 1. ,, ,, ,, 91/92 1.

ii ii n 68/69 7. If ,, () 92,93 0.

i> »t 'i 69/70 7. ,, M ,, 93/94 3.

i> 'i ii 70/71 3. ,, ,, )( 94 95 5.

ii ii ii 71/72 4. ,, )( ,, 95/96 4.

ii ii ii 75 76 7. ,, ,, ,, 96/97 4.

ii ii ii 76/77 5. )( (l ,, 97/98 1.

„ „ „ 77/78 2. „ „ „ 98/99 3.

De genoemde serie van verslagen bevat een uitgebreid historisch materiaal en belooft daarom bij

<

i

Sluiten