Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadere uitvoerige bewerking geen geheel onbelangrijk resultaat te zullen opleveren, zoowel met het oog op de prognose van verschillende kunstbewerkingen als door de aan grootere cijfers voor theoretische opvattingen verbonden waarde Zeer tot mijn leedwezen heeft mijn werkkring als praktiseerend medicus mij niet toegelaten een dergelijke omvangrijke studie ten einde te brengen en moet ik dus dezen zekerde moeite zeer loonenden arbeid aan anderen overlaten.

Cursus 1897—1898 en 1898—1899.

Gedurende den cursus 1897/98 werden in de polikliniek verlost 926 vrouwen (dat is 26 minder dan in den vorigen cursus.)

Onder deze verlossingen waren :

835 normale partus j gl3 enkelvoudige partus. 78 kunstpartus ' r

13 gemelli.

Van deze 913 enkelvoudige geboorten waren 461 kinderen van het mannelijk, 439 van het vrouwelijk geslacht, terwijl van 13 kinderen geen geslacht wordt opgegeven.

In procenten uitgedrukt geeft dit 51.22 pCt. jongens en 48.78 pCt. meisjes.

Gedurende den cursus 1898—1899 werden in de polikliniek verlost 903 vrouwen (d. i. 23 minder dan het vorig jaar.)

Onder deze waren:

827 normale partus I 897enkelvoudige geboorten.

70 kunstpartus 1

6 gemelli.

Van deze 897 enkelvoudige geboorten waren 452 kinderen van het mannelijk en 425 van het

Sluiten