Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op eenzelfde manier als van den vorigen cursus in tabel gebracht, krijgt men de volgende gemiddelde gewichten :

I | II III | IV V j VI | VII | VIII | IX XI Guniildfld

Jongens 3.32 3.99 3.230 2.750 3.655 I — 13.13 — 4.2 3.80U 3.47 Meisjes 3.42 3.04 3.45 4.25 3.95 13.13 - — 2.55 - 3.31

Uit deze gegevens kan niets blijken, daar de cijfers te klein zijn. Alleen een veel grooter materiaal krijgt meer beteekenis, maar dan blijken de verschillen zoo gering te zijn, dat het belang van de quaestie blijkt ongetwijfeld overschat te zijn.

Zoo geeft Hecker het volgende staatje in het Monatschrift für Geburtskunde B 124.

Het le kind weegt gemidd. berekend uit 528 gevallen 3201 gram.

» 2e » ,, „ „ „ t8 i „ 3330 „ « n n ii ii „ 554 „ 3353 ,,

» 4e „ „ „ „ „ 41G „ 33(30 „ » » ii ii ii ii 177 ,, 3412 „

» ii ii ii ii ii 14 „ 3353 „

Hier zien we een regelmatig stijgen tot het 5e kind, daarna dalen.

Bij een vergelijking van eerste en tweede kinderen bij dezelfde persoon, vindt hij bij

110 eerste meisjes een gemidd. gew. van 3191 gram. 159 „ jongens „ „ „ „ 3387 „ 128 tweede meisjes „ „ „ „ 3230 „ 141 „ jongens „ „ „ „ 3302 „

De meisjes waren dus in gewicht vooruitgegaan, de jongens achteruit.

Bij 2e en 3e bevallingen van dezelfde personen, de meisjes vooruit, de jongens achteruit.

Sluiten