Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Gezondheidstoestand gedurende de Zwangerschap.

De opgave omtrent den gezondheidstoestand der poliklinische patiënten zijn te vaag en te zeldzaam aangegeven om daarover iets met vrucht te kunnen mededeelen. Voor zoover de opgaven van belang waren of duidelijk stonden aangegeven, vindt men ze in de andere hoofdstukken te gelegener tijd vermeld.

Omtrent de klinische patiënten, vinden we in deze beide jaren, behalve een enkel geval van diarrhoe, scabies, epilepsie, maagklachten enz , waarvan de coincidentie min of meer toevallig en waarvan de invloed op zwangerschap en baring, evenals het omgekeerde, onbeteekenend geweest is :

IJ gevallen van min of meer ernstige longaandoeningen• (Cursus 97 - 98 K. 9, K.. 18, K. 19, K. 24, K. 69a, K. 71, K. 73, K. 83, K. 108, cursus 98 - 99, K. 19, K. 25, K. 40, K. 41, K. 44. Alle partus verliepen normaal, behalve K. 69a, waar sectio caesarea wet d verricht wegens bekkenvernauwing en K. 41 (98 - 99), die forcipaal verlost werd. Hoe de gezondheidstoestand later was, wordt niet vermeld.

1 duidelijk harlgcbrck K. 20 (C. 97 - 98). Partus : prophylactische keering. Latere toestand niet opgegeven.

4 gevallen van genitaal bloedingen, waarvan 2 zonder duidelijke oorzaak en 2 bij placenta praevia.

(Zie straks.)

1 geval van ulcus cruris.

1 geval van oedemen.

Sluiten