Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging in en blijft zoo. Snijdt niet door bij volkomen ontsluiting. Eerst werd expressie beproefd en daarop forcipaal getermineerd. Forceps werd in de rechte afmeting aangelegd; na lichte tractie werd rotatie om de glabella verricht. Heftige bloeding na uitdrukking der placenta. Daarvoor getamponneeid.

P. 228 X para. Partus spontaan. In kruinligging.

P. 245 II para. De spildraaiing bleef lang uit. Met ondersteuning van de buikpers, door zachtjes aan te exprimeeren, draaide het achterhoofd naar voren.

P. 246 X para. Partus spontaan. Zonder meer.

P. 278 II para. Partus spontaan. Schedel daalt in kruinligging. Ruptura perinei incompleta.

P. 318 V para. Bij inwendig onderzoek na een langen partus werd volkomen ontsluiting, kruinligging geconstateerd. De neuswortel en de orbitae waren onder de symphysis te voelen, de pvlnaad stond in rechte afmeting. (Het voorhoofd was nog iets naar links te voelen.) De groote fontanel was niet te voelen door een vrij sterk caput succedaneum. Besloten werd den partus forcipaal te termineeren. Forceps in dwarse afmeting, extractie tot het voorhoofd onder de symphysis verscheen en verder rotatie, die het achterhoofd over het perineum deed draaien. Geen ruptuur.

P. 444 VI para. Hangbuik. Partus spontaan;

verder niets aangegeven.

P. 470 V para. Partus spontaan. Zondermeer.

P. 623 VI para. Hangbuik. K. a. 1. a. Partus spontaan. Het achterhoofd keerde vóór de geboorte niet geheel naar vóór, zoodat de richting van de pijlnaad van links vóór, naar rechts achter liep, toen het hoofd geboren werd.

P. 639 III para. K. a. r. a. Partus spontaan

Sluiten