Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. 42 IX para. 2e stuitligging. Afhalen van een voet en extractie bij 4 c.M. ontsluiting.

Dist. spinarum 23.8 c.M.

Dist. cristarum 24.8 c.M.

Conj. inclinata 9'/2 c.M.

Daar reeds drie dagen te voren het water afgeloopen was, wordt bij 4 c.M. ontsluiting besloten tot extractie in narcose; de ontsluiting wordt met den vinger verwijd, maar het ontwikkelen van den schedel ondervindt nog moeielijkheid door de te geringe ontsluiting; het kind wordt asphyctisch geboren, maar wordt na 5 minuten bijgebracht. Na 3 dagen sterft het onder convulsies.

K. 80 I para. Billigging S. r.

Dist. spinarum24V2 c.M.

Dist cristarum 25 c.M.

Omtrek bekken 78 c.M.

Diameter Baudelocqui 171/» c.M.

Kind spontaan geboren tot boven den navel; toen op de gewone wijze geextraheerd. Kind niet asphyctisch.

K. 91 II para. Billigging.

Dist. spinarum 23V2 c.M.

Dist cristarum 27 c.M.

Omtrek bekken 54 c.M.

Conj. inclinata 11 c.M.

Diameter Baudelocqui 19 c.M.

Wegens meerdere frequentie en onregelmatigheid der harttonen wordt bij 6 a 7 c.M. extractie verricht. Narcose. Kind asphyctisch, maar bijgebracht.

K. 94 IV, para. Billigging. S. r. Geboren door extractie. Vorige bevallingen spontaan, alle kinderen in de 7e maand dood geboren.

Dist. spinarum 25 c.M.

Sluiten