Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreeuwt eenige oogenblikken na de geboorte ; placenta en vliezen normaal.

P. 352 VI para. '2e billigging met voorgevallen arm. Vrouw sedert maand zwanger. Bij de patiënte geroepen werd den candidaat bericht, dat er reeds 5 uren een bloeding was gev eest, die nu net tot staan was gekomen. In den fundus werd een groot, hard deel gevonden, dat onderaan weeker werd. Bij inwendig onderzoek 2l/j c.M. ontsluiting; het voorliggend armpje was te voelen. Drie uur later werd de bil naast den arm geboren; de navelstreng klopt niet meer; het hoofd wordt geextraheerd. Met de gewone middelen bijgebracht, ademt het kind spoedig. Een half uur later wordt de placenta uitgedrukt: bijna de helft is een groot, wit infarct, vliezen normaal.

P. 372 IV para. 2e Billigging. Bi. s. r. Elf dagen vóór den partus werd de candidaat geroepen wegens sterke bloeding. Bedrust. Zwangerschap 7e maand; foetale harttonen te hooren.

Op den dag der bevalling geroepen om hevige krampen, constateert de candidaat geen ontsluiting. De assistent vindt daarna pl. m. 2 c.M. ontsluiting en billigging. Na 21/» uur wordt de ontsluiting door krachtige, zeer pijnlijke weeën volkomen; een half uur later wordt het kind tot den navel spontaan geboren. Snel werd nu geextraheerd. Pogingen om bij het kind de respiratie op te wekken, bleven vruchteloos. De placenta moest manueel worden verwijderd om het sterke bloedverlies en mislukken der pogingen per Credé. De patiënte was zeer anaemisch ; wordt met kamferspuitjes bijgebracht.

P. 478 III para. Bi. s. r. a. Bij volkomen ontsluiting wordt het kind tot aan den romp spontaan

Sluiten