Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dwarsligging.

Zeer opmerkelijk is, hoe in den loop der jaren het aantal waargenomen dwarsliggingen in verhouding tot het geheel aantal bevallingen afneemt. Gedurende de jaren 1848 - 1883 zijn namelijk voorgekomen 10053 bevallingen en hiervan waren 119 dwarsliggingen d. i. 1,18 pCt. (opgave uit de dissertatie van A. A. Korteweg, versie en extractie 1884). Als we nu het aantal bevallingen nagaan van 1890 - 99, dan vindt men op 9100 bevallingen slechts 53 dwarsliggingen d. i. 0,58 pCt., nog minder dan de helft. De meening dus, dat door de betere behandeling der rachitis het aantal vernauwde bekkens en daardoor allicht ook dat der dwarsliggingen afneemt, vindt in deze cijfers wel bevestiging, maar ongetwijfeld moet ook het beter verzorgen van hangbuiken op deze gunstiger cijfers van invloed geweest zijn.

In de kliniek kwamen in den cursus 1897 - 98 geen dwarsliggingen voor, in den cursus 1898 - 99 één.

K. 44 III para. Dwarsligging hoofd rechts, rug achter. Ie bevalling extractie voor billigging, de 2e in narcose, waarschijnlijk versie en extractie. Nu * versie en extractie (Partus arte praematurus.)

Dist. spinarum 31 c.M.

Dist. cristarum 27'/s c.M.

Omtrek bekken 94 c.M.

Diameter Baudelocqui 19 c.M.

Conj. inclinat IIV4 c.M.

Patiënte heeft op 20-jarigen leeftijd ontsteking gehad aan de wervelkolom; volgens haar zeggen ook een absces. 's Morgens 11 uur wordt tot par-

Sluiten