Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tractie uitgeoefend door een kruik, die over een stoof heen, er aangehangen werd.

Door deze tractie was het ostium om tien uur voldoende verwijd om 1. a. extractie te verrichten. De placenta volgde 2 uur later. Het kind was dood en onvoldragen. Lengte 33 c.M. Placenta en vliezen compleet.

P. 643 VI para A. a. 1. a. placenta praevia centralis.

's Middags na éénen had patiënte weeachtige pijnen gekregen en was gaan vloeien, waarbij ze veel bloed kwijt raakte. De schedel stond bewegelijk op den bekkeningang, rug naar links, geen harttonen te hooren. Door een ontsluiting van 2 vingers was placenta-weefsel voorliggend te voelen. De bloeding stond toen. Er werd besloten tot versie en extractie volgens de methode van Braxton Hicks. Het rechtervoetje werd afgehaald en met een linnenbandje bevestigd, waaraan een kruik gebonden werd, die over een stoof werd gehangen. Om vier uur verloor de patiënte nog bloed, om vijf uur niet meer; voortdurend waren er weeën. Om half zeven werd door Prof. Veit tot de extractie overgegaan. Dadelijk na de geboorte van het levenlooze kind werd de placenta geboren door zachten druk op den buik. Vliezen compleet.

Van deze 12 gevallen van placenta praevia is slechts éénmaal de moeder overleden, terwijl zesmaal een dood kind werd geboren.

Éénmaal werd de ontsluiting vergroot dooreen colpeurynter en daarna de extractie verricht van het kind, dat in stuitligging lag. De moeder leefde, het kind was dood.

Sluiten