Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Placenta adhaesiva kwam 12 maal voor, te weten: C. '97 -98. P. 67, (kamferinjectie), P. 207, 372 (kamfer, sterke koffie, enteroclyse 250 c.Ms. lauw water, warme kruiken, laag leggen), 404 (excitantia), 562 (4 kamferolie, 2 enteroclyse) 765 (2 kamferinjecties), 830, 914; C. '98-99 P. 648, 707, 781, 850. De therapie bestond in lospellen van de placenta.

Éénmaal had nabloeding plaats uit 2 kleine wondjes in den omtrek van de urethra. P. 665 cursus '97 - 98. Daar ze niet gehecht konden worden, werd getamponeerd.

In den cursus '98-99. P. 839, heftige nabloeding li/s uur post partum. Restes van eivliezen werden verwijderd, waarop de bloeding stond. De vrouw moesten 2 kamferspuitjes worden toegediend.

Sluiten