Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Manueele Expressie.

In dit hoofdstuk zijn de gevallen samengenomen, waarin de schedel door den handgreep van Riigen (expressie van uit het perineum posterius), of door den handgreep van Kristeller (expressie door druk op den fundus uteri) geboren werd.

In de kliniek werden in den cursus 1897,98 twee, in den cursus '98/99 één geval van manueele expressie genoteerd.

'97/98.

K. '29 A. Patiënte komt in partu in het ziekenhuis. Geen harttonen te hooren. Om 10 uur; ontsluiting 8 cM., staande vliezen, schedel bewegelijk. Vliezen worden doorgebroken, veel vruchtwater loopt af. De schedel komt dieper, is week, schedelbeenderen flotteeren, met den onderzoekenden vinger zijn gemakkelijk stukken van de hoofdhuid af te strijken. Een lichte narcose om te verhinderen dat de schedel door persen zou geboren worden. Door den candidaat wordt volgens de methode van Kristeller geexprimeerd. Een dood gemacereerd kind en de placenta worden tegelijk geboren.

De indicatie voor de toegepaste therapie is niet duidelijk.

K. 48 II para. Expressie na inleggen van colpeurynter. Zie hoofdstuk eclampsie.

'98/99.

K. 102, I para. A. a. 1. v. Dist. spinarum 22, cristarum 23,5 cM. Nadat er drie uur volkomen ontsluiting was en het kind voor de vulva stond,

Sluiten