Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Forcipale Extractie.

In de kliniek werd gedure nde den cursus 1897 - 98 7 maal de partus forcipaal getermineerd, gedurende den cursus 1898 - 99 achtmaal.

13 maal betrof het primiparae, éénmaal een II para, éénmaal een IX para-

ƒ maal werd de partus getermineerd wegens langen duur ad usuin clinicum K 23, 57 en 81 van C. '97 - 98 en K 20 en 70 van cursus '98 - 99.

Driemaal ter wille van de moeder.

Eenmaal wegens uitputting (K 95 C. '97 - 98.)

Tweemaal wegens eclampsie (K 12 en 104, C. '98-99.)

Tweemaal ter wille van moeder en kind.

Wegens weeënzwakte (K. 45 van C. '97-98 en K 29 van C. '98 - 99.)

Vijfmaal ter 'wille van het kind.

Afloopen van meconium en onregelmatig worden der harttonen (K 50 en 69 van C. '97 - 98 en K 30, 41 en 106 van C. '98 - 99.)

Ie. Wegens te langen duur ad usum clinicum.

K. 23 I para. Dist spinarum 25, cristarum 28 c.M., omtrek bekken 90 c.M., Promontorium niet te bereiken. Diameter Baudelocqui 21 c.M.

i Octobcr, 3 uur. De vliezen zijn manueel gebroken. De ontsluiting was volkomen. Weeën frequent, maar niet sterk. De frequentie der weeën allengs verminderd. Toestand blijft dezelfde.

Te 5 uur. Schedel bijna voor de vulva, kleine

Sluiten