Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waard ruptuurtje ontstond. Kind leefde.

P. 78 I para. A. a. r. v. Partus begon 's morgens 9 uur; 's avonds 9 uur volkomen ontsluiting ; 's nachts 2 uur getermineerd wegens onregelmatig worden der harttonen. Schedel stond in rechte afmeting voor de vulva met kleine fontanel naar voren, wat echter moeielijk te constateeren was om het sterk caput succedaneum. Tang in rechte afmeting aangelegd, eerst links, daarna rechts. Extractie ging nog al moeielijk, doch het achterhoofd kwam langzamerhand buiten de vulva; nadat het achterhoofd geboren was, werd de schedel om de symphysis geroteerd, de tang afgenomen en het hoofd verder geboren door druk in het perineum post. Nadat de omstrengeling was gereponeerd, werd het kind verder geextraheerd. Een geringe ruptuur werd gehecht. De placenta na 20 minuten uitgedrukt. Het kind, asphyctisch, werd bijgebracht.

P. 127 III para. A. a. 1. v. Tangextractie om het zwak worden der harttonen bij 7 c.M. ontsluiting. Dwarsligging, reiniging, narcose. Eerst linker lepel daarna rechter. Na proettractie geextraheerd tot het achterhoofd onder de symphysis kwam, daarna naar boven geroteerd. De tang afgenomen en het kind geextraheerd. Het kind was niet asphyctisch, uterus slap, bloedde nog al. Na 2 ergotine-injecties en massage stond de bloeding.

P. 405 I para. A. a. r. v. Partus getermineerd om onregelmatigheid der harttonen. In narcose werd bij nagenoeg volkomen ontsluiting eerst de linker, daarna de rechter lepel ingebracht in dwarsche afmeting van den schedel. Na draaiing, tot de tang in dwarsche afmeting van het bekken stond, gelukte het onder sterke tractie den schedel een weinig

Sluiten